java.lang.Object sınıfında yer alan hashCode() metodu native bir metodur ve bu metod JVM tarafından uygulanır. Her sınıf varsayılan olan hashCode() metodunu kullanabilir. HashCode 32 bit tekil bir değerdir. Bu değeri objelerimiz için objelerin id si gibi düşünebiliriz. HashMap ,Hashtable HashSet gibi Collection yapıları ile ilgili objelerin saklanması veya doldurulması konusunda hashCode degeri kullanılır. hashCode metodunun […]

Read More →

Java’ da  ‘&&’ işlemi mantıksal ‘and’ operator işlemi iken ‘&’ işlemi bit tabanlı ‘and’ operator işlemidir. Yani ‘&&’ bunu yazarsanız verilen iki seçeneğe bakıp ona göre işlemi nasıl devam ettireceğini bulur ama ‘&’ böyle bir işlem verildiğinde verilen değerlerin bit karşılıklarını alıp ‘and’ işlemine tabi tutup sonucu öyle hesaplar. Yani aslında matematiksel olarak bir ‘and’ […]

Read More →

Java dilinde herhangi bir sınıftan bir nesne oluşturmak için “new” operatörü, Class.forName().clone(), readObject() veya newInstance() metodları kullanılabilir. Örneğin new operatörü sınıfın construct’ını kullanarak Java Virtual Machine bünyesinde yeni bir nesne oluşturur. Nesne inşa edildikten sonra Java heap  içinde konuşlandırılır. Nesnelerin hepsi kullanıldıkları sürece heap icinde kullanılırlar. Ama programın nesne ile işi bittiğinde bu nesne çöp haline gelir. Java […]

Read More →

Primefaces 4.0 kullanırken Barchart veya herhangi bir primefaces chart componenti kullanıldığında chart modeline veriler ekleniyor ama xhtml sayfasında chart görüntülenmiyor olabilir. xhtml sayfanızdaki chart komponenti ve managed bean classınızda bir sorun yoktur. Sorun bazı script dosyalarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözmek için xhtml sayfanıza aşağıdaki scriptleri eklerseniz sorun düzelmiş olacaktır: <h:outputScript name=”jquery/jquery.js” library=”primefaces”/> <h:outputScript name=”jquery/jquery-plugins.js” […]

Read More →

Bir gis yazılımı (arcgis veya qgis gibi) ile hazırlanmış olan gis servisleri geoserver ile kullanmak için öncelikle yeni bir store oluşturuyoruz. Add new store dedikten sonra resimde de görüldüğü gibi açılan sayfada en altta “WMS” seçip devam ediyoruz. Wms seçtiktan sonra açılan sayfada resimdede görüldüğü gibi “wms source name” adı girip “Capabilities Url” kısmına wms […]

Read More →

Glassfish sunucunuzun admin arayüzüne ulaşmaya çalıştığınızda “Secure Admin must be enabled to access the DAS remotely” gibi bir hata uyarısyla karşılaşabilirsiniz. Bunun çözümü için öncelikle aşağıdaki adımları takip ederseniz sorun çözülmüş olacaktır: Windows veya Linux kullanıyorsanız öncelikle glasfishin kurulu olduğu dizine geçmeniz gerekiyor. cd glassfish3/glassfish/bin Linux için; ./asadmin Windows için asdamin.bat  komutlarını çalıştırın Sonraki adımda […]

Read More →

Google direction API ile verilen lokasyon verileri kullanarak iki nokta arasındaki yolun belirlenmesi gerçekleştirilir. Google sunduğu bu API ile başlangıç ve bitiş noktaları verip iki nokta arasındaki yolu bulabiliriz.Hatta yolun daha düzgün çizilebilmesi için iki nokta arasında giderken ara lokasyon değerleri de verilebilir. Bu ara değerlere waypoint diyoruz. Aşağıda bu işlemi yapan bir java kod […]

Read More →

Java itext kütüphanesi kullanarak istediğimiz gibi pdf dosyaları oluşturabiliriz.Ama çoğu işlemde olduğu gibi bu kütüphanede de Türkçe karakterlerle ilgili problem yaşayabiliriz. Bu sorunun çözümü için aşağıdaki gibi bir kod eklenerek çözebiliriz. Burada görüldüğü gibi yazı tipini belirleyebiliriz ve Cp1254 kodunu girerek Türkçe karakter problemini çözebiliriz.Daha sonra  basefont nesnesi diğer font nesneleri içinde çağrılarak istdiğiniz font […]

Read More →

Vaadin framework java web uygulamaları iç.in geliştirilmiş olan gelişmiş kullanışlı bir frameworktur. Bu framework’u netbeans’e kurarken öncelikle aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi Tools-Plugins tıklanıp Available Plugins’e tıklanıp search kısmında Vaadin diye arama yapılır. Eğer arama sonucunda vaadin çıkmazsa aşağıdaki linkten vaadin plugin indirilir: http://plugins.netbeans.org/plugin/50531/vaadin-plug-in-for-netbeans Plugin indirildikten sonra Tools-Plugins tıklanrak açılan bölümde Downloaded kısmına gelinir. Aşağıdaki […]

Read More →

Netbeans ile maven projesi geliştirirken aşağıdaki gibi bir hata aldım: Failed to execute goal pl.project13.maven:git-commit-id-plugin:2.1.15:revision (default) on project otp: The plugin pl.project13.maven:git-commit-id-plugin:2.1.15 requires Maven version [3.1.1,) Hatayı çözebilmek için öncelikle maven sürümünüzü 3.1.1 e yükesltiyoruz yada bilgisayarımızda kurulu olan maven sürümünü kaldırıp maven 3.1.1 kuruyoruz. Bunu kurduktan sonra tekrar netbeans de projeyi çalıştırdığınızda hatayı almaya […]

Read More →