Geoserver oluşturduğunuz objelerin katmanlarda görüntülenmesini gerçekleştirirken objlerin lokasyonunu verdiğiniz geomtry özelliklerinde şöyle bir hata alabilirsiniz : java.lang.IllegalArgumentException: class com.vividsolutions.jts.geom.Geometry is not supported by this method class com.vividsolutions.jts.geom.Geometry is not supported by this method Bu hatanın sebebi veritabanınızda geomtry alanını not null olarak ayarladığınız için geoserver sorun çıkarabiliyor. Bu yüzden veritabanında geometry alanını null olabilir olarak […]

Read More →

GeoServer, coğrafi verilerin dış dünyaya sunulması için hazırlanmış açık kaynak kodlu bir java uygulamasıdır. GeoServer ile coğrafi verileri işlemek, paylaşmak ve düzenlemek mümkündür. GeoServer ile paylaşılan verileri Google Earth gibi masaüstü uygulamalarda kullanmak mümkün olduğu gibi Open Layers, Google Maps ve Bing Maps gibi web tabanlı haritalara da kullanmak mümkündür. GeoServer uygulaması, OGC(Open Geospatial Consortium) […]

Read More →

QGIS , veri görüntüleme, düzenleme ve çözümleme yetenekleri sağlayan çoklu platform destekli özgür ve açık kaynaklı bir coğrafi bilgi sistemi (CBS) yazılımıdır. Diğer CBS yazılım sistemlerine göre QGIS benzer kullanıcıların farklı harita projeksiyonları kullanılarak çok katmanlı haritalar oluşturmasına olanak sağlar. Haritalar farklı biçimlerde ve farklı kullanımlar için bir araya getirilebilir. QGIS haritaları raster veya vektör […]

Read More →