Java ile elimizdeki string içinde bulunan “()[]” benzeri karakterlerden temizlemek için aşağıdaki örnek koddaki gibi bir yöntem izleyebiliriz. Bu kodda görüldüğü gibi “()” karakterleri bulunmaktadır. Bu karakterleri temizlemek için bir matcher nesnesi oluşturup bu nesne ile hangi karakterlerin temizlenmesi gerektiği belirtip string cümleciğinden istemediğimiz karakterleri temizlemiş oluruz. String x= “Hello (Java)”; Matcher m = Pattern.compile(“\\((.*?)\\)”).matcher(x); […]

Read More →

java.lang.Object sınıfında yer alan hashCode() metodu native bir metodur ve bu metod JVM tarafından uygulanır. Her sınıf varsayılan olan hashCode() metodunu kullanabilir. HashCode 32 bit tekil bir değerdir. Bu değeri objelerimiz için objelerin id si gibi düşünebiliriz. HashMap ,Hashtable HashSet gibi Collection yapıları ile ilgili objelerin saklanması veya doldurulması konusunda hashCode degeri kullanılır. hashCode metodunun […]

Read More →

Java’ da  ‘&&’ işlemi mantıksal ‘and’ operator işlemi iken ‘&’ işlemi bit tabanlı ‘and’ operator işlemidir. Yani ‘&&’ bunu yazarsanız verilen iki seçeneğe bakıp ona göre işlemi nasıl devam ettireceğini bulur ama ‘&’ böyle bir işlem verildiğinde verilen değerlerin bit karşılıklarını alıp ‘and’ işlemine tabi tutup sonucu öyle hesaplar. Yani aslında matematiksel olarak bir ‘and’ […]

Read More →

Primefaces 4.0 kullanırken Barchart veya herhangi bir primefaces chart componenti kullanıldığında chart modeline veriler ekleniyor ama xhtml sayfasında chart görüntülenmiyor olabilir. xhtml sayfanızdaki chart komponenti ve managed bean classınızda bir sorun yoktur. Sorun bazı script dosyalarının olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözmek için xhtml sayfanıza aşağıdaki scriptleri eklerseniz sorun düzelmiş olacaktır: <h:outputScript name=”jquery/jquery.js” library=”primefaces”/> <h:outputScript name=”jquery/jquery-plugins.js” […]

Read More →

Google direction API ile verilen lokasyon verileri kullanarak iki nokta arasındaki yolun belirlenmesi gerçekleştirilir. Google sunduğu bu API ile başlangıç ve bitiş noktaları verip iki nokta arasındaki yolu bulabiliriz.Hatta yolun daha düzgün çizilebilmesi için iki nokta arasında giderken ara lokasyon değerleri de verilebilir. Bu ara değerlere waypoint diyoruz. Aşağıda bu işlemi yapan bir java kod […]

Read More →

Primefaces ile dosya indirme işlemi yaptığınızda indirdiğiniz dosyanın içeriğinin bozuk olduğunu göreceksiniz. Bu problem özellikle jboss uygulama sunucusu kullanıyorsanız karakter hatasından kaynaklanmaktadır. Bu hatayı çözebilmek için projenin altında web.xml dosyasına aşağıdaki kodları eklemeniz yeterli olacaktır: <filter> <filter-name>encodingFilter</filter-name> <filter-class>org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter</filter-class> <init-param> <param-name>encoding</param-name> <param-value>UTF-8</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>forceEncoding</param-name> <param-value>true</param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>EncodingFilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> Bunu ekledikten sonra pom.xml […]

Read More →

Java itext kütüphanesi kullanarak istediğimiz gibi pdf dosyaları oluşturabiliriz.Ama çoğu işlemde olduğu gibi bu kütüphanede de Türkçe karakterlerle ilgili problem yaşayabiliriz. Bu sorunun çözümü için aşağıdaki gibi bir kod eklenerek çözebiliriz. Burada görüldüğü gibi yazı tipini belirleyebiliriz ve Cp1254 kodunu girerek Türkçe karakter problemini çözebiliriz.Daha sonra  basefont nesnesi diğer font nesneleri içinde çağrılarak istdiğiniz font […]

Read More →

itext pdf kütüphanesi kullanırken iç içe column yapısı kullanmak için rowspan veya colspan kodları kullanılır.Öncelikle pdf dosyasımızın yolu belirtilir. PdfTable ile bir tablo oluşturulur ve tablonun sütün sayısı belirtilir.Sütün sayısı belirtilirken alt column sayıları hesaba katılarak belirtilir. setWidths koduyla columnların genişlikleri belirtilir. setRowspan ile ilk sütunun kaç satır genişliğinde olacağı belirtilir. setColspan ile de sütunun […]

Read More →

Vaadin framework java web uygulamaları iç.in geliştirilmiş olan gelişmiş kullanışlı bir frameworktur. Bu framework’u netbeans’e kurarken öncelikle aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi Tools-Plugins tıklanıp Available Plugins’e tıklanıp search kısmında Vaadin diye arama yapılır. Eğer arama sonucunda vaadin çıkmazsa aşağıdaki linkten vaadin plugin indirilir: http://plugins.netbeans.org/plugin/50531/vaadin-plug-in-for-netbeans Plugin indirildikten sonra Tools-Plugins tıklanrak açılan bölümde Downloaded kısmına gelinir. Aşağıdaki […]

Read More →

Netbeans ile maven projesi geliştirirken aşağıdaki gibi bir hata aldım: Failed to execute goal pl.project13.maven:git-commit-id-plugin:2.1.15:revision (default) on project otp: The plugin pl.project13.maven:git-commit-id-plugin:2.1.15 requires Maven version [3.1.1,) Hatayı çözebilmek için öncelikle maven sürümünüzü 3.1.1 e yükesltiyoruz yada bilgisayarımızda kurulu olan maven sürümünü kaldırıp maven 3.1.1 kuruyoruz. Bunu kurduktan sonra tekrar netbeans de projeyi çalıştırdığınızda hatayı almaya […]

Read More →