Öncelikle bilgisayarımızda hive kurulu olduğu dizine geçiyoruz : [email protected]:~$ cd $HIVE_HOME Hive home geldikten sonra hiveserver veya hiveserver2 yazarak hiveserver başlatıyoruz: [email protected]:/usr/java/hadoop/apache-hive-1.2.1-bin$ hiveserver2  Hiveserver yazdıktan sonra hiveserver başlayacaktır.Bu ksımda artık bir şeye karışmayacaz. Daha sonra terminalde “beeline” yazıp jdbc ye bağlanacaz: [email protected]:/usr/java/hadoop/apache-hive-1.2.1-bin/bin$ beeline  “beeline” yazdıktan sonra aşağıdaki gibi jdbc connect işlemimizi gerçekleştiriyoruz : beeline> !connect […]

Read More →

Java ve Hadoop kurulu olan bilgisyarımıza Apache’nin sitesinden hive 1.2.1 sürümünü indiriyoruz.Hive indirildikten sonra indirdiğimiz bu ter.gz dosyasını hadoop un kurulu olduğu dizinimize taşıyoruz. Benim hadoop /usr/java hadoop dizininde olduğu için oraya taşıyıp tar.gz dosyasını buraya çıkarıyoruz: Hive ı hadoop un içine çıkardıktan sonra bashrc dosyasına  hive in pathini ekliyoruz: [email protected] :~$ sudo nano  ~/.bashrc diyerek […]

Read More →

Öncelikle hbase shell yazarak shell bölümümüze geçiyoruz : [email protected]:/usr/java/hbase/hbase-0.94.8$ hbase shell HBase Shell; enter ‘help<RETURN>’ for list of supported commands. Type “exit<RETURN>” to leave the HBase Shell Version 0.94.8, r1485407, Wed May 22 20:53:13 UTC 2013 hbase(main):001:0> Daha sonra create ile veritabanımızı yaratıyoruz. Veritabanı oluştururken önce veritabanımıza vereceğimiz adı sonra ise column isimlerini yazıyoruz. Aşağıda […]

Read More →

Öncelikle bilgisayarımızda Java ve Hadoop ‘un Kurulu olması gerekiyor. Bunu öğrenmek için aşağıdaki komutları yazıyoruz: [email protected]:~$ java -version java version “1.7.0_75” OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.4) (7u75-2.5.4-1~trusty1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode) [email protected]:~$ $HADOOP_HOME bash: /usr/java/hadoop: Bir dizin Bunları yazıp java hadoopun kurulu olduğunu anladıktan sonra şimdi apache sitesinden HBASE 0.94.8 i […]

Read More →

Öncelikle bilgisayarımızda Java nın yüklü olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için Ubuntu terminali açıp “java -version” komutunu yazıyoruz: Eğer Java yüklüyse yukarıda görüldüğü gibi bir ekran görüntüsü olacaktır; ama Java yüklü değilse öncelikle Javayı aşağıdaki görüldüğü gibi yüklüyoruz : [email protected]:~$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java [email protected]:~$ sudo apt-get update [email protected]:~$ sudo apt-get install oracle-java7-installer Bu işlemlerden sonra tekrar “java -version” yazdığımızda ilk […]

Read More →