Linq ile veri tabanına bağlanırken “.dbml” uzantılı bir şema oluşturulur.Bu emayı oluşturabilmek içibn Visual Studio içinde projemize sağ tıklayıp add sonrada new item seçeneğini seçiyoruz. açılan pencerede Data seçneğini seçiyoruz ve burada LINQ toSQL Classes seçip dosyamıza istediğimiz ismi verip Add diyoruz: Bu şemada oluşturduğumuz veri tabanı ve veri tabanındaki tablolar için yazdığımız stored procedurler […]

Read More →