Java 14 ile gelen yeni özelliklerden biri switch yapısının lambda yapısına benzer bir yapıya dönüşmesi oldu.

Java 14 ,le gelen yeni switch yapısında lambda benzeri sözdiziminin olduğu kısım etiket ile eşleştiğinde lambda işaretinin olduğu okun sağındaki ifade alınır.

var result = switch (str) {
  case "A" -> 1;
  case "B" -> 2;
  case "C" -> 3;
  case "D" -> 4;
  default -> throw new IllegalStateException("Unexpected value: " + str);
};

Switch yapısı aşağıdaki örnekteki gibi sadece integer bir değer de dönderebilir.

int result;
switch (str) {
  case "A" -> result = 1;
  case "B" -> result = 2;
  case "C" -> {
    result = 3;
    System.out.println("3!");
  }
  default -> {
    System.err.println("Unexpected value: " + str);
    result = -1;
  }
}

Yine istendiğinde multiple değer de döndermek için aşağıdaki gibi bir switch kodu yazılabilir.

var result = switch (str) {
  case "A" -> 1;
  case "B" -> 2;
  case "C" -> 3;
  case "D", "E", "F" -> 4;
  default -> 5;
};

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir