Geoserver oluşturduğunuz objelerin katmanlarda görüntülenmesini gerçekleştirirken objlerin lokasyonunu verdiğiniz geomtry özelliklerinde şöyle bir hata alabilirsiniz :

java.lang.IllegalArgumentException: class com.vividsolutions.jts.geom.Geometry is not supported by this method class com.vividsolutions.jts.geom.Geometry is not supported by this method

Bu hatanın sebebi veritabanınızda geomtry alanını not null olarak ayarladığınız için geoserver sorun çıkarabiliyor. Bu yüzden veritabanında geometry alanını null olabilir olarak ayarlarsanız sorun düzelecektir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir