Öncelikle hbase shell yazarak shell bölümümüze geçiyoruz :
[email protected]:/usr/java/hbase/hbase-0.94.8$ hbase shell
HBase Shell; enter ‘help<RETURN>’ for list of supported commands.
Type “exit<RETURN>” to leave the HBase Shell
Version 0.94.8, r1485407, Wed May 22 20:53:13 UTC 2013

hbase(main):001:0>

Daha sonra create ile veritabanımızı yaratıyoruz. Veritabanı oluştururken önce veritabanımıza vereceğimiz adı sonra ise column isimlerini yazıyoruz. Aşağıda biz tek column olarak isimler columnu oluşturduk.İstenirse daha fazla column oluşturabilir.

Şimdi list komutu ile de hbasemizde bulunan bütün veritabanlarını listeleyelim. ‘list’ yazdığımızda görüldüğü gibi oluşturduğumuz bütün veritabanları listeleniyor.

Şimdi ise java ile veritabanı oluşturma işlemine bakalım.Öncelikle eclipse yeni bir java projesi oluşturduktan sonra java classımıza aşağıdaki kodları yazıyoruz :

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import org.apache.hadoop.hbase.KeyValue;
import org.apache.hadoop.conf.*;
import org.apache.hadoop.hbase.HBaseConfiguration;
import org.apache.hadoop.hbase.HColumnDescriptor;
import org.apache.hadoop.hbase.HTableDescriptor;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Get;
import org.apache.hadoop.hbase.client.HBaseAdmin;
import org.apache.hadoop.hbase.client.HTable;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Put;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Result;
import org.apache.hadoop.hbase.client.ResultScanner;
import org.apache.hadoop.hbase.client.Scan;
import org.apache.hadoop.hbase.util.Bytes;
public class hbasevt
{
public void baglanti(){
try{
HBaseConfiguration hc = new HBaseConfiguration(new Configuration());
HTableDescriptor ht = new HTableDescriptor(“vt”);
ht.addFamily( new HColumnDescriptor(“ArgoKelimeler”));
System.out.println(“connecting”);
HBaseAdmin hba = new HBaseAdmin(hc);
System.out.println(“Creating Table”);
hba.createTable(ht);
System.out.println(“Done……”);
}
catch(Exception e){
System.out.println(e);
}
}
public static void main(String[] args) throws IOException
{
hbasevt vt = new hbasevt();
vt.baglanti();
}

}

 

Kodlarımızda görüldüğü gibi öncelikle hbase configuration nesnemizi oluşturuyoruz.Daha sonra veritabanımızın adını belirliyoruz. AddFamily ile de veritabanımızda olacak column isimlerini ayarlıyoruz. Kodumuzu derlediğimizde artık hbase de veritabanımız oluşturulmuş olacaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir