Java itext kütüphanesi kullanarak istediğimiz gibi pdf dosyaları oluşturabiliriz.Ama çoğu işlemde olduğu gibi bu kütüphanede de Türkçe karakterlerle ilgili problem yaşayabiliriz. Bu sorunun çözümü için aşağıdaki gibi bir kod eklenerek çözebiliriz. Burada görüldüğü gibi yazı tipini belirleyebiliriz ve Cp1254 kodunu girerek Türkçe karakter problemini çözebiliriz.Daha sonra  basefont nesnesi diğer font nesneleri içinde çağrılarak istdiğiniz font […]

Read More →

itext pdf kütüphanesi kullanırken iç içe column yapısı kullanmak için rowspan veya colspan kodları kullanılır.Öncelikle pdf dosyasımızın yolu belirtilir. PdfTable ile bir tablo oluşturulur ve tablonun sütün sayısı belirtilir.Sütün sayısı belirtilirken alt column sayıları hesaba katılarak belirtilir. setWidths koduyla columnların genişlikleri belirtilir. setRowspan ile ilk sütunun kaç satır genişliğinde olacağı belirtilir. setColspan ile de sütunun […]

Read More →