Öncelikle bilgisayarımızda Java ve Hadoop ‘un Kurulu olması gerekiyor. Bunu öğrenmek için aşağıdaki komutları yazıyoruz:
[email protected]:~$ java -version
java version “1.7.0_75”
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.4) (7u75-2.5.4-1~trusty1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode)
[email protected]:~$ $HADOOP_HOME
bash: /usr/java/hadoop: Bir dizin
Bunları yazıp java hadoopun kurulu olduğunu anladıktan sonra şimdi apache sitesinden HBASE 0.94.8 i indiriyoruz ve indirdiğimiz tar dosyasını usr/java dizinine taşıyoruz :
[email protected]:~$ cd İndirilenler/
[email protected]:~/İndirilenler$ sudo mv hbase-0.94.8.tar.gz /usr/java
Şimdi hbase isimli yeni bir dizini usr/java altında oluşturuyoruz:
[email protected]:~$ sudo mkdir /usr/java/hbase
Hbase tar dosyasını usr/java altında tar dosyasından çıkarıyoruz :
[email protected]:~$ cd /usr/java
[email protected]:/usr/java$ tar -xvf hbase-0.94.8.tar.gz
Daha sonra çıkarttığımız dizini hbase dizinine taşıyoruz :
[email protected]:/usr/java$ mv hbase-0.94.8 /usr/java/hbase/hbase-0.94.8
Şimdi hbase/hbase-0.94.8/conf klasörünün içinden hbase-env.sh dosyasını bir text editör ile açıyoruz ve içine java hbase pathlerini yazıyoruz :
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle
export  HBASE_REGIONSERVERS=/usr/java/hbase/hbase-0.94.8/conf/regionservers
export HBASE_MANAGES_ZK=true
Bu işlemi yaptıktan sonra kaydedip çıkıyoruz. Daha sonra bashrc dosyasını açıyoruz ve dosyanın sonuna aşağıdaki gibi Hbase home pathini yazıyoruz :
[email protected]:~$ sudo gedit ~/.bashrc
HBASE_HOME=/usr/java/hbase/hbase-0.94.8
PATH=$PATH:$HBASE_HOME/bin
Hbase conf klasörünün altındaki hbase-site.xml dosyasını bir text editörle açıp aşağıdakileri yazıyoruz:
<configuration>
<property>
<name>hbase.rootdir</name>
<value>hdfs://localhost:9000/hbase</value>
</property>
<property>
<name>hbase.cluster.distributed</name>
<value>true</value>
</property>
<property>
<name>hbase.zookeeper.quorum</name>
<value>localhost</value>
</property>
<property>
<name>dfs.replication</name>
<value>1</value>
</property>
<property>
<name>hbase.zookeeper.property.clientPort</name>
<value>2181</value>
</property>
<property>
<name>hbase.zookeeper.property.dataDir</name>
<value>/home/erman/hbase/zookeeper</value>
</property>
</configuration>
Daha sonra hadoop dizini altındaki hadoop-core-*.jar ve hadoop/lib altındaki commons-collections-*.jar dosyalarını hbase/hbase-0.94.8/lib dizini altına kopyalıyoruz.
Ayrıca host ile ilgili bir sıkıntı yaşanırsa etc/hosts açılıp 127.0.0.1 ve 127.0.1.1 değerlerini yerleri değiştirilir.
Bundan sonra artık start-hbase diyerek hbase mizi başaltabiliriz:
[email protected]:/usr/java/hadoop$ cd $HBASE_HOME
[email protected]:/usr/java/hbase/hbase-0.94.8$ start-hbase.sh
localhost: starting zookeeper, logging to /usr/java/hbase/hbase-0.94.8/bin/../logs/hbase-erman-zookeeper-erman.out
starting master, logging to /usr/java/hbase/hbase-0.94.8/bin/../logs/hbase-erman-master-erman.out
localhost: starting regionserver, logging to /usr/java/hbase/hbase-0.94.8/bin/../logs/hbase-erman-regionserver-erman.out
Eğer kurulumda bir sorun yaşanmadıysa yukarıdaki sonuç alınacaktır. Jps yazarak da hbase servislerini görebiliriz :
[email protected]:/usr/java/hbase/hbase-0.94.8$ jps
2913 JobTracker
3855 HRegionServer
2508 NameNode
3068 TaskTracker
3661 HMaster
2660 DataNode
3588 HQuorumPeer
4599 Jps
2824 SecondaryNameNode
Şimdi hbase shell diyerek de veritabanlarımızı oluşturacağımız shell ekranına geçebiliriz:
[email protected]:/usr/java/hbase/hbase-0.94.8$ hbase shell
HBase Shell; enter ‘help<RETURN>’ for list of supported commands.
Type “exit<RETURN>” to leave the HBase Shell
Version 0.94.8, r1485407, Wed May 22 20:53:13 UTC 2013
hbase(main):001:0>

 

Shell ekranımız yukarıda görüldüğü gibi gelecektir.
Kaynaklar:

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir