Öncelikle bilgisayarımızda Java nın yüklü olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için Ubuntu terminali açıp “java -version” komutunu yazıyoruz:
Eğer Java yüklüyse yukarıda görüldüğü gibi bir ekran görüntüsü olacaktır; ama Java yüklü değilse öncelikle Javayı aşağıdaki görüldüğü gibi yüklüyoruz :
[email protected]:~$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
[email protected]:~$ sudo apt-get update
[email protected]:~$ sudo apt-get install oracle-java7-installer
Bu işlemlerden sonra tekrar “java -version” yazdığımızda ilk verilen çıktıdaki gibi bir sonuç almış oluruz.
Hadoop kurulumu için gerekli olan openssh-server ve rsync paketleri kurmamız gerekiyor:
[email protected]:~$ sudo apt-get install ssh
[email protected]:~$ sudo apt-get install rsync
Bu paketleri kurduktan sonra eğer localhosta şifresiz olarak bağlanabilmemiz gerekiyor :
[email protected]:~$ ssh localhost
Eğer yukarıdaki komutu yazınca şifresiz olarak bağlanabiliyorsak sorun yok bağlanamıyorsak aşağıdaki komutları yazıyoruz :
[email protected]:~$ ssh-keygen -t dsa -P ” -f ~/.ssh/id_dsa
[email protected]:~$ cat ~/.ssh/id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra artık Hadoop kurulumunu yapacağımız klasörü ayarlamamız gerekiyor:
[email protected]:~$ sudo mkdir /usr/java
[email protected]:~$ sudo chown -R ubuntu:ubuntu /usr/java
[email protected]:~$ mkdir /usr/java/hadoop-data
Bu işlemleri de yaptıktan sonra oluşturduğumuz /usr/java dizinine geçiyoruz.İndirdiğimiz hadoop tar dosyasını da bu klasöre taşıyoruz.Daha sonra bu dosyayı bu klasörün içinde tar dosyasından çıkarıyoruz :
[email protected]:~$ cd /usr/java/
[email protected]:~$ gzip -dc hadoop-1.0.4.tar.gz | tar xf –
[email protected]:~$ ln -s /usr/java/hadoop-1.0.4 /usr/java/hadoop
Şimdi hadoop/conf klasörüne geçip bazı dosyaları konfigüre etmemiz gerekiyor:
[email protected]:~$ cd /usr/java/hadoop/conf
[email protected]:~$ sudo gedit hadoop-env.sh veya [email protected]:~$ sudo nano hadoop-env.sh
Bu komutları yazıyoruz. Açılan Dosyada JDK yolunu belirtiyoruz.
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle 
Daha sonra yine conf klasöründe core-site.xml dosyasını gedit veya nano ile açıyoruz:
[email protected]:~$ sudo nano core-site.xml
Açılan dosyaya şu kodları yazıyoruz :
<configuration>
  <property>
    <name>fs.default.name</name>
    <value>hdfs://localhost:9000</value>
  </property>
  <property>
    <name>hadoop.tmp.dir</name>
    <value>/usr/java/hadoop-data</value>
  </property>
</configuration>
Daha sonra mapred-site.xml dosyasını açıyoruz :
[email protected]:~$ sudo nano mapred-site.xml
<configuration>
     <property>
         <name>mapred.job.tracker</name>
         <value>localhost:9001</value>
     </property>
</configuration>
Daha sonra hdfs-site.xml dosyasını açıyoruz :
[email protected]:~$ sudo nano hdfs-site.xml
<configuration>
     <property>
         <name>dfs.replication</name>
         <value>1</value>
     </property>
</configuration>
Bu dosyalarımızı kaydedip çıkıyoruz.
Bundan sonra JAVA_HOME ve HADOOP_HOME değişkenlerini .bashe eklemiz gerekmektedir. Bunun için .profile dosyasına aşağıdaki komutla erişip açıyoruz :
[email protected]:~$ sudo nano ~/.profile
Açılan dosyanın sonuna şu kodları ekleyerek Java ve Hadoop un pathlerini belirtmiş oluyoruz :
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-oracle
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
HADOOP_HOME=/usr/java/hadoop
PATH=$PATH:$HADOOP_HOME/bin
Daha sonra ise
[email protected]:~$ source ~/.profile komutu ile de bilgisayarı restart etmeden değişiklikleri kaydetmiş oluyoruz.
Şimdi bir seferlik olmak üzere namenode u formatlıyoruz.
Öncelikle hadoop dizinine geçiyoruz ve namenode u formatlıyoruz :
[email protected]:$ cd /usr/java/hadoop
[email protected]:$ bin/hadoop namenode -format
Namenode u formatladıktan sonra hadoop u başlatıyoruz :
[email protected]:$ bin/start-all.sh
Başarılı olup olmadığını anlamak için jps komutunu yazıyoruz :
Bu sonucu alıyorsak kurulumumuz başarılı olmuş demektir. http://localhost:50070/ yazarak namenode arayüzüne ulaşabiliriz : 
Kaynaklar :
http://murattezgider.wordpress.com/category/hadoop/
http://devveri.com/hadoop/hadoop-kurulumu-adim-adim
https://emrdogan.wordpress.com/2013/05/01/62/

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir