Postgresql satır birleştirme için öncelikle group by yapacağımız kolonları belirliyoruz ve array_agg ile tek satırda göstermek istediğimiz columnları belirliyoruz. Bu işlemi gerçekleştirecek örnek select sorgusu aşağıda görüldüğü gibidir : SELECT kurm_id,sinv_id,ogre_id,array_agg(ders_id), array_agg(ogrr_dogrusayisi),array_agg(ogrr_yanlissayisi), array_agg(ogrr_net),array_agg(ogrr_puan) FROM ogrr_sonuc where sinv_id=1 and kurm_id=1 GROUP BY ogre_id,sinv_id,kurm_id; Sonuç aşağıda görüldüğü gibi olacaktır :

Read More →

Linq ile veri tabanına bağlanırken “.dbml” uzantılı bir şema oluşturulur.Bu emayı oluşturabilmek içibn Visual Studio içinde projemize sağ tıklayıp add sonrada new item seçeneğini seçiyoruz. açılan pencerede Data seçneğini seçiyoruz ve burada LINQ toSQL Classes seçip dosyamıza istediğimiz ismi verip Add diyoruz: Bu şemada oluşturduğumuz veri tabanı ve veri tabanındaki tablolar için yazdığımız stored procedurler […]

Read More →

Öncelikle bilgisayarımızda hive kurulu olduğu dizine geçiyoruz : [email protected]:~$ cd $HIVE_HOME Hive home geldikten sonra hiveserver veya hiveserver2 yazarak hiveserver başlatıyoruz: [email protected]:/usr/java/hadoop/apache-hive-1.2.1-bin$ hiveserver2  Hiveserver yazdıktan sonra hiveserver başlayacaktır.Bu ksımda artık bir şeye karışmayacaz. Daha sonra terminalde “beeline” yazıp jdbc ye bağlanacaz: [email protected]:/usr/java/hadoop/apache-hive-1.2.1-bin/bin$ beeline  “beeline” yazdıktan sonra aşağıdaki gibi jdbc connect işlemimizi gerçekleştiriyoruz : beeline> !connect […]

Read More →

Java ve Hadoop kurulu olan bilgisyarımıza Apache’nin sitesinden hive 1.2.1 sürümünü indiriyoruz.Hive indirildikten sonra indirdiğimiz bu ter.gz dosyasını hadoop un kurulu olduğu dizinimize taşıyoruz. Benim hadoop /usr/java hadoop dizininde olduğu için oraya taşıyıp tar.gz dosyasını buraya çıkarıyoruz: Hive ı hadoop un içine çıkardıktan sonra bashrc dosyasına  hive in pathini ekliyoruz: [email protected] :~$ sudo nano  ~/.bashrc diyerek […]

Read More →

Öncelikle hbase shell yazarak shell bölümümüze geçiyoruz : [email protected]:/usr/java/hbase/hbase-0.94.8$ hbase shell HBase Shell; enter ‘help<RETURN>’ for list of supported commands. Type “exit<RETURN>” to leave the HBase Shell Version 0.94.8, r1485407, Wed May 22 20:53:13 UTC 2013 hbase(main):001:0> Daha sonra create ile veritabanımızı yaratıyoruz. Veritabanı oluştururken önce veritabanımıza vereceğimiz adı sonra ise column isimlerini yazıyoruz. Aşağıda […]

Read More →

Öncelikle bilgisayarımızda Java ve Hadoop ‘un Kurulu olması gerekiyor. Bunu öğrenmek için aşağıdaki komutları yazıyoruz: [email protected]:~$ java -version java version “1.7.0_75” OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.5.4) (7u75-2.5.4-1~trusty1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.75-b04, mixed mode) [email protected]:~$ $HADOOP_HOME bash: /usr/java/hadoop: Bir dizin Bunları yazıp java hadoopun kurulu olduğunu anladıktan sonra şimdi apache sitesinden HBASE 0.94.8 i […]

Read More →

Öncelikle bilgisayarımızda Java nın yüklü olup olmadığına bakıyoruz. Bunun için Ubuntu terminali açıp “java -version” komutunu yazıyoruz: Eğer Java yüklüyse yukarıda görüldüğü gibi bir ekran görüntüsü olacaktır; ama Java yüklü değilse öncelikle Javayı aşağıdaki görüldüğü gibi yüklüyoruz : [email protected]:~$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java [email protected]:~$ sudo apt-get update [email protected]:~$ sudo apt-get install oracle-java7-installer Bu işlemlerden sonra tekrar “java -version” yazdığımızda ilk […]

Read More →